***ข้อต้องรู้ ป้องกัน ‘ไวรัส COVID-19 1.ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า 2.ต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 3.หมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด เพราะถือเป็นหนึ่งในวิธีช่วยป้องกันไวรัส COVID-19 ได้ดีที่สุดจาก 4.สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะเป็นพิษ 5.งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด ***อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ "COVID-19" มีดังนี้ โควิช19 มีไข้สูง > 37.5 องศา ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก หากมีอาการดังกล่าว รีบไปพบแพทย์ทันที!!!
 
 
นางณิชมน รัตนคช
สาธารณสุขอำเภอนาบอน
เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลองค์กร
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบการบริหาร
ติดต่อเรา
บุคลากร
ผู้ดูแลระบบ
 
 
ภารกิจสาธารณสุขอำเภอ
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรม
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ภาวะผู้นำการเสริมสร้างทีมงานคุณภาพและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพในการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” เครือข่ายสุขภาพอำเภอนาบอน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ภาวะผู้นำการเสริมสร้างทีมงานคุณภาพและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพในการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” เครือข่ายสุขภา...
อ่านรายละเอียด
 
   
  สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
 
สำนักระบาดวิทยา
   
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
 
สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
   
  เว็บหน่วยงานใน
กระทรวงสาธารณสุข
 
ศูนย์บริหารจัดการฐาน
ข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ
  สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอนาบอน
  ลงชื่อเข้าใช้งานอีเมล์
ข่าวสารในเครือ สสอ.นาบอน
 
แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สสจ.นครศรีธรรมราช (ดู : 8)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะ 3 (ดู : 27)
ประกาศผู้มีสิทธิสอบบรรจุบุคลากรในสังกัดเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ดู : 24)
รับสมัครเจ้าพนักงานสถิติ สสจ.นครศรีธรรมราช (ดู : 40)
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (ดู : 175)
 
ดูทั้งหมด
แจ้งข่าว อบรม / ประชุม / สัมมนา
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม (ดู : 47)
ประขาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (ดู : 42)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมด้านการเงิน/การพัสดุ (ดู : 37)
ขอเชิญเจ้าร่วมประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2563 (ดู : 152)
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นฐาน (ดู : 370)
 
ดูทั้งหมด
หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง สสอ.นาบอน
 
ย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำวาระเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 15)
การประกวด อสม.ดีเด่น ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 37)
ประชาสัมพันธ์แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา (ดู : 41)
การรายงานผลการดำเนินการใช้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) (ดู : 39)
การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ (ดู : 43)
 
ดูทั้งหมด
รั้ว สธ.                             กระทรวงสาธารณสุข
   
 
หน่วนงานในเครือข่าย
สสอ.นาบอน
รพ.สต.บ้านคลองจัง
รพ.สต.บ้านกองเสา
รพ.สต.บ้านหนองดี
รพ.สต.บ้านสี่แยก
รพ.สต.บ้านไสยูงปัก
รพ.สต.บ้านหนองยาง
รพ.สต.บ้านแก้วแสน
รวมลิ้งค์สำคัญ
 
 
สายด่วนสุขภาพ
 
  1669 สายด่วนฉุกเฉิน
  1666 สายด่วนโรคมะเร็ง
  1667 สุขภาพจิต(อัตโนมัติ)
  1675 กินดีสุขภาพ
  1600 สถานีปลอดบุหรี่
  1555 ผู้บริโภคกับ อย.
  1330 สปสช.
  1165 ยาเสพติด
 
รอบรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
   
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs