ข่าวในเครือ สสอ.นาบอน
หัวข้อ วันที่
อำเภอ...ยิ้มประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ดู : 175) 3 ต.ค. 2561
แจ้งแนวทางการปฏิบัติของสหกรณ์ฯในการสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 171) 3 ต.ค. 2561
แจ้งโอนเงินค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ดู : 208) 31 ส.ค. 2561
โอนเงินค่าป่วยการ อสม. เม.ย.-พ.ค.61 (ดู : 232) 6 ส.ค. 2561
การจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ดู : 255) 27 ก.ค. 2561
ค่าป่วยการ มี.ค.61 (ดู : 297) 1 มิ.ย. 2561
โอนเงินสำรองจ่ายเพื่ออบรม อสค.2561 (ดู : 317) 1 มิ.ย. 2561
แบบสอบทานระบบการควบคุมภายในสำหรับ รพ.สต. (ดู : 282) 20 พ.ค. 2561
ค่าป่วยการ ก.ย.60 (ดู : 292) 16 พ.ค. 2561
แผนการออกตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในสังกัด ปีงบประมาณ 2561 (ดู : 329) 7 พ.ค. 2561
ค่าป่วยการ ก.พ.61 (ดู : 305) 2 พ.ค. 2561
ค่าป่วยการ อสม. ธ.ค.60 - ม.ค.61 (ดู : 327) 19 เม.ย. 2561
การประเมินการจัดบริการการเเพทย์แผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือกตามเเนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) (ดู : 378) 22 มี.ค. 2561
ขอเชิญส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 สาขาบริการภาครัฐ (ดู : 477) 5 ม.ค. 2561
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณปีงบประมาณ 2561 (ดู : 503) 27 ธ.ค. 2560
อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เดือน สิงหาคม 2560 (ดู : 519) 17 ส.ค. 2560
ขอเชิญบริจาคโลหิต (ดู : 531) 9 ส.ค. 2560
โอนค่าป่วยการเดือน เม.ย.-พ.ค.60 (ดู : 521) 8 ส.ค. 2560
รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข (ดู : 538) 28 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA info Graphics ปีงบประมาณ 2560 (ดู : 528) 27 มิ.ย. 2560
ประกวดการใช้งานแอปฯ อสม. ออนไลน์ (ดู : 506) 27 มิ.ย. 2560
เอกสารประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ (ดู : 480) 27 มิ.ย. 2560
โอนเงินค่าป่วยการเดือน มีนาคม 2560 (ดู : 504) 1 มิ.ย. 2560
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม แผนกระจายอำนาจฯ (ดู : 541) 16 พ.ค. 2560
โอนเงินค่าป่วยการ เดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ดู : 502) 8 พ.ค. 2560
โอนเงินค่าป่วยการ เดือน มกราคม 2560 (ดู : 506) 12 เม.ย. 2560
แจ้งกำหนดการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 514) 15 มี.ค. 2560
โอนเงินค่าป่วยการ อสม.ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.59 (ดู : 529) 8 มี.ค. 2560
สำรวจ อสม. ปฏิบัติงาน 10ปี และ 20 ปี (ดู : 539) 1 มี.ค. 2560
การเฝ้าระวังโฆษณาทางสื่อวิทยุ (ดู : 533) 1 ก.พ. 2560
รายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ปีงบประมาณ 2560 (ดู : 574) 31 ม.ค. 2560
ประเด็นตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 552) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 077-826809 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs