ข่าวในเครือ สสอ.นาบอน
หัวข้อ วันที่
แบบสอบทานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 58) 24 เม.ย. 2562
ขอเชิญร่วมพัฒนาผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 (ดู : 17) 10 เม.ย. 2562
การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม.ตามมติคณะรัฐมนตรี (4 ธ.ค.61) (ดู : 45) 1 เม.ย. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 077-826809 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs