ข่าวในเครือ สสอ.นาบอน
หัวข้อ วันที่
ขอเลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนากิจการสหกร์สัญจร ประจำปี 2564 (ดู : 159) 23 เม.ย. 2564
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เดือน มกราคม 2564 (ดู : 481) 26 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 537) 11 ม.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 11/2564 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 523) 7 ม.ค. 2564
กำหนดพื้นที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 498) 4 ม.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช (ลว.24 ธ.ค.63) (ดู : 424) 4 ม.ค. 2564
แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สสจ.นครศรีธรรมราช (ดู : 452) 26 พ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะ 3 (ดู : 514) 17 พ.ย. 2563
ประกาศผู้มีสิทธิสอบบรรจุบุคลากรในสังกัดเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ดู : 485) 12 พ.ย. 2563
รับสมัครเจ้าพนักงานสถิติ สสจ.นครศรีธรรมราช (ดู : 539) 5 พ.ย. 2563
ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น รอบที่2/2563 (ดู : 444) 30 ต.ค. 2563
ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น รอบที่1/2563 (ดู : 479) 12 พ.ค. 2563
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs