ข่าวในเครือ สสอ.นาบอน
หัวข้อ วันที่
คู่มือ อสม. หมอประจำบ้าน ปี 2563 / คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ (ดู : 49) 6 ก.พ. 2563
ขั้นตอนการเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก ฌกส. โครงการกรณีพิเศษ อายุเกิน 35 - 50 ปีบริบูรณ์ (ดู : 94) 10 ม.ค. 2563
เผยแพร่รายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 40) 15 ธ.ค. 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ดู : 45) 3 ธ.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการสรรหา ฉบับบที่5/5562 เรื่องการขอเสนอผู้สมัครที่ได้คะแนนในลำดับถัดไปขึ้นมาเป็นผู้ได้รับการสรรหาเพิ่มเติมเพื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการขึ้นแทนที่ตำแหน่งที่วา่งลง (ดู : 56) 18 พ.ย. 2562
หนังสือเวียนประกาศสหกรณ์ออมทรพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ สอ.สสจ.นศ/ว284 ลว 11 ก.ย.62 (ดู : 34) 21 ต.ค. 2562
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ฯในการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินงาน ที่ สอ.สสจ..นศ/ว304 ลว 20 ก.ย.62 (ดู : 36) 21 ต.ค. 2562
หนังสือประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ สอ.สสจ.นศ/ว189 ลว 28 มิ.ย.62 (ดู : 43) 21 ต.ค. 2562
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลเเด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ (ดู : 62) 28 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการพัฒนากิจการสหกรณ์สัญจร (ดู : 57) 13 ส.ค. 2562
กำหนดการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 (ดู : 73) 24 ก.ค. 2562
แบบสอบทานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 157) 24 เม.ย. 2562
ขอเชิญร่วมพัฒนาผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 (ดู : 120) 10 เม.ย. 2562
การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม.ตามมติคณะรัฐมนตรี (4 ธ.ค.61) (ดู : 136) 1 เม.ย. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs