ข่าวในเครือ สสอ.นาบอน
หัวข้อ วันที่
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 ส.ค. 64 ช่วงเวลา 07.30-14.00 น. (ดู : 13) 4 ส.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันจันทร์ที่ 2 ส.ค. 64 ช่วงเวลา 07.30-11.00 น. (ดู : 19) 30 ก.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันศุกร์ที่ 23 ก.ค. 64 ช่วงเวลา 07.00-11.00 น. (ดู : 34) 22 ก.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันจันทร์ที่ 21 ก.ค. 64 ช่วงเวลา 07.00-11.00 น. (ดู : 36) 20 ก.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันจันทร์ที่ 19 ก.ค. 64 ช่วงเวลา 07.00-11.00 (ดู : 62) 15 ก.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันจันทร์ที่ 12 ก.ค. 64 ช่วงเวลา 08.00-13.00 น. (ดู : 105) 7 ก.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ค. 64 ช่วงเวลา 08.00-11.00 น. (ดู : 107) 29 มิ.ย. 2564
การประกวดคลิปวิดีโอสุขบัญญัติแห่งชาติ (ดู : 87) 25 มิ.ย. 2564
ขอเลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนากิจการสหกร์สัญจร ประจำปี 2564 (ดู : 254) 23 เม.ย. 2564
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เดือน มกราคม 2564 (ดู : 564) 26 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 615) 11 ม.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 11/2564 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 588) 7 ม.ค. 2564
กำหนดพื้นที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 579) 4 ม.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช (ลว.24 ธ.ค.63) (ดู : 479) 4 ม.ค. 2564
แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สสจ.นครศรีธรรมราช (ดู : 510) 26 พ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะ 3 (ดู : 577) 17 พ.ย. 2563
ประกาศผู้มีสิทธิสอบบรรจุบุคลากรในสังกัดเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ดู : 548) 12 พ.ย. 2563
รับสมัครเจ้าพนักงานสถิติ สสจ.นครศรีธรรมราช (ดู : 597) 5 พ.ย. 2563
ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น รอบที่2/2563 (ดู : 504) 30 ต.ค. 2563
ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น รอบที่1/2563 (ดู : 544) 12 พ.ค. 2563
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs