หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
หัวข้อ วันที่
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มและวันหยุดราชการประจำภูมิภาค (ดู : 116) 26 ม.ค. 2564
ย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำวาระเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 282) 23 พ.ย. 2563
การประกวด อสม.ดีเด่น ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 298) 11 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา (ดู : 296) 11 พ.ย. 2563
การรายงานผลการดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) (ดู : 295) 5 พ.ย. 2563
การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ (ดู : 279) 5 พ.ย. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ดู : 248) 5 พ.ย. 2563
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างงานผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ (ดู : 234) 5 พ.ย. 2563
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs