หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
 รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 515 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

 

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 หนังสือเวียน [ขนาดไฟล์ : 1.01 MB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 077-826809 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs