หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 498 คน
ประกาศวันที่  25 เมษายน 2560

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 ราคากลางคอมพิวเตอร์ เม.ย.60 [ขนาดไฟล์ : 971.82 KB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 077-826809 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs