หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
 แนวทางการยื่นแบบคำขอลาออกของข้าราชการ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 466 คน
ประกาศวันที่  27 มิถุนายน 2560

แนวทางการยื่นแบบคำขอลาออกของข้าราชการ

 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 077-826809 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs