หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 432 คน
ประกาศวันที่  28 ธันวาคม 2560

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3145/2560 [ขนาดไฟล์ : 1.1 MB.]
 ลำดับที่ 2 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3341/2560 [ขนาดไฟล์ : 569.35 KB.]
 ลำดับที่ 3 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5068/2560 [ขนาดไฟล์ : 330.67 KB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 077-826809 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs