แจ้งข่าว อบรม/ประชุม/สัมมนา
 การประกวดพิื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2561
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 517 คน
ประกาศวันที่  7 พฤษภาคม 2561

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประกวดพิื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2561 ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 นศ 0032.013/ว2271 [ขนาดไฟล์ : 2.02 MB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs