หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 246 คน
ประกาศวันที่  30 สิงหาคม 2561

                         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 

 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 077-826809 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs