หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
 การเตรียมความพร้อม
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 726 คน
ประกาศวันที่  31 สิงหาคม 2561

                            ตามที่แพทยสภา จัดทำโครงการหมอชวนวิ่ง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธภาพอันดี ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน และให้ประชาชนตรพหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการ ออกกำลังกาย 
                           สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ขอประชาสัมพันธ์ การสั่งจองเสื้อที่ระลึก "โครงการหมอชวนวิ่ง"ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป ในราคา ตัวละ ๒๐๐ บาท 

                             

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 208.2 KB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs