หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 19 คน
ประกาศวันที่  11 เมษายน 2562
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 92.42 KB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 077-826809 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs