ข่าวในเครือ สสอ.นาบอน
 ประกาศคณะกรรมการสรรหา ฉบับบที่5/5562 เรื่องการขอเสนอผู้สมัครที่ได้คะแนนในลำดับถัดไปขึ้นมาเป็นผู้ได้รับการสรรหาเพิ่มเติมเพื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการขึ้นแทนที่ตำแหน่งที่วา่งลง
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 153 คน
ประกาศวันที่  18 พฤศจิกายน 2562

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศคณะกรรมการสรรหา ฉบับบที่5/5562 เรื่องการขอเสนอผู้สมัครที่ได้คะแนนในลำดับถัดไปขึ้นมาเป็นผู้ได้รับการสรรหาเพิ่มเติมเพื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการขึ้นแทนที่ตำแหน่งที่วา่งลง ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 ประกาศสหกรณ์ออมทัพย์สาธารณสุขฯ [ขนาดไฟล์ : 1.47 MB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs