หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
 แจ้งแนวทางการใช้นำ้มันกัญชาภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (Special Access Scheme)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 41 คน
ประกาศวันที่  25 พฤษภาคม 2563

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แจ้งแนวทางการใช้นำ้มันกัญชาภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (Special Access Scheme) ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 4.05 MB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs