ข่าวในเครือ สสอ.นาบอน
 การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 88 คน
ประกาศวันที่  16 มิถุนายน 2563

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารครบถ้วนตามที่สหกรณ์ฯกำหนด ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด

http://www.nhpcoop.com/new/248.pdf

 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs