ข่าวในเครือ สสอ.นาบอน
 แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 ก.ย. 64 ช่วงเวลา 08.00 - 11.00น.
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 60 คน
ประกาศวันที่  7 กันยายน 2564

          โรงพยาบาลนาบอน ขอแจ้งรายชื่อผู้นัดรับบริการฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ย. 64 เวลา 08.00 -11.00 น.(ปิดรับบัตร 11.15 น.) ตามวัคซีนที่โรงพยาบาลนาบอนได้รับจัดสรร
ประกอบด้วย
1. กลุ่มที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 64 รับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า
2. กลุ่มที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 64 จากเดิมที่นัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 30 ก.ย. 64 ให้เลื่อนมารับวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 9 ก.ย. 64 โดย รพ.นาบอน จะให้บริการด้วยวัคซีนไฟเซอร์
3. รายชื่อสำรองสำหรับให้บริการวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 คือกลุ่มที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 64 โดยนัดเดิมรับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 12 ต.ค. 64 เลื่อนมาเป็นวันที่ 9 ก.ย. 64 จำนวน 20 คนโดยเรียงลำดับจากผู้ที่มีอายุมากที่สุดจำนวน 20 คนแรกหากวัคซีนไฟเซอร์หมดทาง รพ.นาบอนจะให้บริการด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ส่วนรายชื่อที่เหลือรอประกาศจาก โรงพยาบาลนาบอนต่อไป
โรงพยาบาลนาบอนจะให้บริการฉีดวัคซีนเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบเท่านั้น

 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs