ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 79 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

                       วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายวรวิทย์ ข้อนทอง นายอำเภอนาบอน เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช และนางณิชมน รัตนคช สาธารณสุขอำเภอนาบอน กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติงาน ประกอบด้วย แพทย์หญิงบุษกร พัวเกาศัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาบอน  คณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกาญจนบารมี ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ,ศูนย์อนามัย ที่ 11 นครศรีธรรมราช ,โรงพยาบาลนาบอน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน และจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอนาบอน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม สตรีกลุ่มเสี่ยง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 077-826809 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs