ประมวลภาพกิจกรรม
ฝึกอบรมหลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน อ.นาบอน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 59 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที 13 กุมภาพันธ์ 2563 สสอ.นาบอน จัดฝึกอบรมหลักสูตร อสม. หมอประจำบ้าน โดย นางณิชมน รัตนคช เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาบอน  เพื่อเป็นไปนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับความรู้ อสม. ให้เป็น อสม. หมอประจำบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ ระบบการแพทย์ทางไกลและบริการสาธารณสุขในชุมชน เพิ่มบทบาท อสม. เพื่อลดโรคและปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมประชาชนให้พึ่งตนเองได้ ลดความแออัด ลดการพึ่งพาโรงพยาบาล โดยมี อสม. ประธาน ชมรม อสม.ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 36 คน 

 

 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs