ประมวลภาพกิจกรรม
รายงานผลการเฝ้าระวัง Covid-19 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 อำเภอนาบอน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 2 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 1 มิถุนายน 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

ประมวลภาพกิจกรรม รายงานผลการเฝ้าระวัง Covid-19 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 อำเภอนาบอน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs