***ข้อต้องรู้ ป้องกัน ‘ไวรัส COVID-19 1.ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า 2.ต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 3.หมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด เพราะถือเป็นหนึ่งในวิธีช่วยป้องกันไวรัส COVID-19 ได้ดีที่สุดจาก 4.สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะเป็นพิษ 5.งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด ***อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ "COVID-19" มีดังนี้ โควิช19 มีไข้สูง > 37.5 องศา ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก หากมีอาการดังกล่าว รีบไปพบแพทย์ทันที!!!
 
 
นายอรรฆพร สุวรรณ
ผอ.รพ.สต.บ้านกองเสา
เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ติดต่อเรา
บุคลากร
ผู้ดูแลระบบ
 
ภาพกิจกรรม
 
กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด – ๑๙ อำเภอนาบอน
กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด – ๑๙ อำเภอนาบอน...
อ่านรายละเอียด
 
   
  สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
 
สำนักระบาดวิทยา
   
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
 
สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
   
  เว็บหน่วยงานใน
กระทรวงสาธารณสุข
 
ศูนย์บริหารจัดการฐาน
ข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ
  สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอนาบอน
  ลงชื่อเข้าใช้งานอีเมล์
ข่าวสารในเครือ สสอ.นาบอน
 
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 427/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 28 ม.ค. 65)  (ดู : 353)
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 152/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 13 ม.ค. 65) (ดู : 358)
การประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข  (ดู : 388)
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 5206/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 30 ธ.ค. 64) (ดู : 457)
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 4901/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 16 ธ.ค. 64) (ดู : 502)
 
ดูทั้งหมด
แจ้งข่าว กรมส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค
 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวัดแว่ยสายตาในเด็ก (ดู : 53)
 
ดูทั้งหมด
หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง สสอ.นาบอน
 
การย้าย และการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการกรณีข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลด์) (ดู : 50)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ดู : 56)
การใช้ การชัก และการแสดงธงชาติ (ดู : 241)
ประกาศแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ดู : 197)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ดู : 296)
 
ดูทั้งหมด
รั้ว สธ.                             กระทรวงสาธารณสุข
   
 
หน่วยงานในเครือข่าย
สสอ.นาบอน
รพ.สต.บ้านคลองจัง
รพ.สต.บ้านกองเสา
รพ.สต.บ้านหนองดี
รพ.สต.บ้านสี่แยก
รพ.สต.บ้านไสยูงปัก
รพ.สต.บ้านหนองยาง
รพ.สต.บ้านแก้วแสน
รวมลิ้งค์สำคัญ
 
 
สายด่วนสุขภาพ
 
  1669 สายด่วนฉุกเฉิน
  1666 สายด่วนโรคมะเร็ง
  1667 สุขภาพจิต(อัตโนมัติ)
  1675 กินดีสุขภาพ
  1600 สถานีปลอดบุหรี่
  1555 ผู้บริโภคกับ อย.
  1330 สปสช.
  1165 ยาเสพติด
 
รอบรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
   
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs