แจ้งข่าว อบรม/ประชุม/สัมมนา
หัวข้อ วันที่
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม (ดู : 1024) 23 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม (ดู : 1050) 5 พ.ย. 2563
ประขาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (ดู : 949) 5 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมด้านการเงิน/การพัสดุ (ดู : 1044) 5 พ.ย. 2563
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs