ข่าวในเครือ สสอ.นาบอน
หัวข้อ วันที่
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 427/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 28 ม.ค. 65) (ดู : 353) 28 ม.ค. 2565
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 152/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 13 ม.ค. 65) (ดู : 358) 14 ม.ค. 2565
การประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (ดู : 388) 14 ม.ค. 2565
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 5206/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 30 ธ.ค. 64) (ดู : 456) 30 ธ.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 4901/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 16 ธ.ค. 64) (ดู : 502) 17 ธ.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 4902/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ (ลว. 16 ธ.ค. 64) (ดู : 443) 17 ธ.ค. 2564
เอกสารประกอบการเยื่นคำร้องกรณีคนไทยได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 (ดู : 420) 16 ธ.ค. 2564
แผนออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุก รอบที่ 2 (ดู : 450) 7 ธ.ค. 2564
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs