ข่าวในเครือ สสอ.นาบอน
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อเป็นกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ดู : 85) 25 เม.ย. 2566
ผลการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารสุข (ดู : 231) 31 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ธนาคารออมสิน (ดู : 213) 21 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์การประกวดธิดาปิดกรีด อำเภอนาบอน ปี 2566 (ดู : 268) 3 ก.พ. 2566
ผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 380) 30 ธ.ค. 2565
ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือ (ดู : 389) 30 ธ.ค. 2565
ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือ (ดู : 351) 30 ธ.ค. 2565
ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือ (ดู : 366) 30 ธ.ค. 2565
ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือ (ดู : 457) 30 ธ.ค. 2565
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ (ดู : 297) 30 ธ.ค. 2565
หนังสือเวียนประชาสัมพันธ์ (ดู : 470) 10 พ.ย. 2565
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs