ข่าวในเครือ สสอ.นาบอน
หัวข้อ วันที่
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันศุกร์ ที่ 12 พ.ย. 64 ช่วงเวลา 08.00 - 11.00น. (ดู : 32) 11 พ.ย. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันจันทร์ ที่ 8 พ.ย. 64 ช่วงเวลา 08.00 - 11.00น. (ดู : 40) 6 พ.ย. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 พ.ย. 64 ช่วงเวลา 08.00 - 14.00น. (ดู : 54) 2 พ.ย. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันพุธ ที่ 3 พ.ย. 64 ช่วงเวลา 08.00 - 11.00น. (ดู : 80) 31 ต.ค. 2564
แนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ฯ ในการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ (ดู : 80) 29 ต.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันศุกร์ที่ 29 ต.ค. 64 ช่วงเวลา 12.30-15.00 น. (ดู : 96) 27 ต.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันจันทร์ ที่ 25 ต.ค. 64 ช่วงเวลา 08.00 - 14.00น. (ดู : 114) 21 ต.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 ต.ค. 64 ช่วงเวลา 08.00 - 11.00น. (ดู : 111) 20 ต.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ต.ค. 64 ช่วงเวลา 08.00 - 11.00น. (ดู : 128) 11 ต.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันจันทร์ ที่ 11 ต.ค. 64 ช่วงเวลา 08.00 - 11.30 น. (ดู : 138) 6 ต.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันศุกร์ ที่ 8 ต.ค. 64 ช่วงเวลา 08.00 - 11.30 น. (ดู : 111) 6 ต.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันศุกร์ ที่ 1 ต.ค. 64 ช่วงเวลา 08.00 - 11.30น. (ดู : 210) 29 ก.ย. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 ก.ย. 64 ช่วงเวลา 08.00 - 11.30น. (ดู : 147) 28 ก.ย. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 ก.ย. 64 ช่วงเวลา 08.00 - 14.30น. (ดู : 183) 21 ก.ย. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันพุธ ที่ 22 ก.ย. 64 ช่วงเวลา 08.00 - 14.30 น. (ดู : 150) 20 ก.ย. 2564
โรงพยาบาลนาบอน ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ดู : 155) 15 ก.ย. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันศุกร์ ที่ 17 ก.ย. 64 ช่วงเวลา 08.00 - 11.00น. (ดู : 173) 13 ก.ย. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 ก.ย. 64 ช่วงเวลา 08.00 - 11.00น. (ดู : 167) 13 ก.ย. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 ก.ย. 64 ช่วงเวลา 08.00 - 11.00น. (ดู : 177) 7 ก.ย. 2564
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) (ดู : 174) 6 ก.ย. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันศุกร์ ที่ 3 ก.ย. 64 ช่วงเวลา 08.00-11.00 น. (ดู : 288) 31 ส.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันศุกร์ ที่ 20 ส.ค. 64 ช่วงเวลา 07.30-11.00 น. (ดู : 239) 18 ส.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันศุกร์ ที่ 13 ส.ค. 64 ช่วงเวลา 07.30-11.00 น. (ดู : 434) 11 ส.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันอังคาร ที่ 10 ส.ค. 64 ช่วงเวลา 08.00-11.00 น (ดู : 307) 9 ส.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันศุกร์ ที่ 6 ส.ค. 64 ช่วงเวลา 07.30-14.00 น. (ดู : 312) 5 ส.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 ส.ค. 64 ช่วงเวลา 07.30-14.00 น. (ดู : 253) 4 ส.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันจันทร์ที่ 2 ส.ค. 64 ช่วงเวลา 07.30-11.00 น. (ดู : 242) 30 ก.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันศุกร์ที่ 23 ก.ค. 64 ช่วงเวลา 07.00-11.00 น. (ดู : 292) 22 ก.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันจันทร์ที่ 21 ก.ค. 64 ช่วงเวลา 07.00-11.00 น. (ดู : 270) 20 ก.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันจันทร์ที่ 19 ก.ค. 64 ช่วงเวลา 07.00-11.00 (ดู : 295) 15 ก.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันจันทร์ที่ 12 ก.ค. 64 ช่วงเวลา 08.00-13.00 น. (ดู : 420) 7 ก.ค. 2564
แจ้งเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ค. 64 ช่วงเวลา 08.00-11.00 น. (ดู : 335) 29 มิ.ย. 2564
การประกวดคลิปวิดีโอสุขบัญญัติแห่งชาติ (ดู : 292) 25 มิ.ย. 2564
ขอเลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนากิจการสหกร์สัญจร ประจำปี 2564 (ดู : 468) 23 เม.ย. 2564
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เดือน มกราคม 2564 (ดู : 793) 26 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 865) 11 ม.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 11/2564 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 818) 7 ม.ค. 2564
กำหนดพื้นที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 822) 4 ม.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช (ลว.24 ธ.ค.63) (ดู : 720) 4 ม.ค. 2564
แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สสจ.นครศรีธรรมราช (ดู : 742) 26 พ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะ 3 (ดู : 813) 17 พ.ย. 2563
ประกาศผู้มีสิทธิสอบบรรจุบุคลากรในสังกัดเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ดู : 790) 12 พ.ย. 2563
รับสมัครเจ้าพนักงานสถิติ สสจ.นครศรีธรรมราช (ดู : 843) 5 พ.ย. 2563
ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น รอบที่2/2563 (ดู : 724) 30 ต.ค. 2563
ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น รอบที่1/2563 (ดู : 754) 12 พ.ค. 2563
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs