ข่าวในเครือ สสอ.นาบอน
หัวข้อ วันที่
หนังสือเวียนประชาสัมพันธ์ (ดู : 73) 10 พ.ย. 2565
สป.สธ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง 339 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 65 - 15 ส.ค. 65 (ดู : 417) 26 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ประกาศสหกรณ์ฯ (ดู : 319) 18 ก.ค. 2565
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 2733/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 4 ก.ค. 65) (ดู : 327) 6 ก.ค. 2565
ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 8-2565 /8พ-2565 วาระพิเศษประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ดู : 583) 25 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสถาบันพระบรมราชชนก ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 3 (เพิ่มเติม) (ดู : 549) 18 พ.ค. 2565
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 427/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 28 ม.ค. 65) (ดู : 885) 28 ม.ค. 2565
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 152/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 13 ม.ค. 65) (ดู : 867) 14 ม.ค. 2565
การประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (ดู : 868) 14 ม.ค. 2565
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 5206/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 30 ธ.ค. 64) (ดู : 915) 30 ธ.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 4901/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 16 ธ.ค. 64) (ดู : 994) 17 ธ.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 4902/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ (ลว. 16 ธ.ค. 64) (ดู : 929) 17 ธ.ค. 2564
เอกสารประกอบการเยื่นคำร้องกรณีคนไทยได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 (ดู : 911) 16 ธ.ค. 2564
แผนออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุก รอบที่ 2 (ดู : 938) 7 ธ.ค. 2564
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs