แจ้งข่าว อบรม/ประชุม/สัมมนา
หัวข้อ วันที่
โรคและภัยสุขภาพที่ควรระวังในฤดูหนาว (ดู : 111) 30 ธ.ค. 2565
สถานการณ์ COVID-19 (ดู : 112) 30 ธ.ค. 2565
เชิญชวนจัดทำถังขยะเปียกประจำบ้านลดโลกร้อน (ดู : 104) 30 ธ.ค. 2565
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs