หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
หัวข้อ วันที่
การย้าย และการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการกรณีข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลด์) (ดู : 50) 27 เม.ย. 2565
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ดู : 56) 27 เม.ย. 2565
การใช้ การชัก และการแสดงธงชาติ (ดู : 241) 8 เม.ย. 2565
ประกาศแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ดู : 197) 23 มี.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ดู : 296) 21 ก.พ. 2565
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ณ 1 ต.ค.64 (ดู : 359) 27 ม.ค. 2565
แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข (ดู : 452) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 4685/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 1 ธ.ค. 64) (ดู : 522) 2 ธ.ค. 2564
สำเนาหนังสือเวียน (ดู : 514) 29 พ.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 4553/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 25 พ.ย. 64) (ดู : 522) 25 พ.ย. 2564
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด (ดู : 461) 19 พ.ย. 2564
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ล่าสุด 15 พ.ย.64) (ดู : 454) 16 พ.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 3852/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 22 ต.ค. 64) (ดู : 533) 27 ต.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3781/2564 เรื่อง การจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ลว. 16 ต.ค. 64) (ดู : 540) 16 ต.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 3780/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว. 16 ต.ค. 64) (ดู : 529) 16 ต.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3022/2564 เรื่อง การจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลว.1ก.ย.64) (ดู : 664) 1 ก.ย. 2564
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs