หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
หัวข้อ วันที่
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ดู : 89) 25 เม.ย. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ดู : 89) 25 เม.ย. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ดู : 390) 6 ม.ค. 2566
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข (อัศวิน) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 402) 30 ธ.ค. 2565
การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 36 และหลักสูตรการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 32 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 372) 30 ธ.ค. 2565
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 369) 30 ธ.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ดู : 391) 30 ธ.ค. 2565
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 502) 12 ต.ค. 2565
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs