หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
 การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ลว. 31 มี.ค.64)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 462 คน
ประกาศวันที่  16 เมษายน 2564

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ลว. 31 มี.ค.64) ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 การมอบอำนาจ ผวจ.นครศรีธรรมราช (ลว. 31 มี.ค.64) [ขนาดไฟล์ : 5.87 MB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs