หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
 ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอนาบอน เรื่อง กำหนด มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 527 คน
ประกาศวันที่  20 เมษายน 2564

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอนาบอน เรื่อง กำหนด มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs