หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1240/2564 เรื่อง การจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19จ (ลว. 18 เม.ย. 64)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 486 คน
ประกาศวันที่  21 เมษายน 2564

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1240/2564 เรื่อง การจัดตั้งด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19จ (ลว. 18 เม.ย. 64) ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1240/2564 [ขนาดไฟล์ : 1.97 MB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs