หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1410/2564 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหะสถาน (ลว. 28 เม.ย. 64)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 438 คน
ประกาศวันที่  30 เมษายน 2564

คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1410/2564 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกจากเคหะสถาน (ลว. 28 เม.ย. 64)

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 174.81 KB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs