หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง
 ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ลว. 16 ต.ค.64)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 94 คน
ประกาศวันที่  16 ตุลาคม 2564

ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ลว. 16 ต.ค.64)

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 260.13 KB.]
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs