ประมวลภาพกิจกรรม
ยืนยันวันนัดเข้ารับบริการ วัคซีนโควิด 19
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 167 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียดกิจกรรม :

ประมวลภาพกิจกรรม ยืนยันวันนัดเข้ารับบริการ วัคซีนโควิด 19 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs