ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยในอำเภอนาบอน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 47 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดกิจกรรม :
วันที่​ 23 พ.ย. 2565 เวลา​ 09.00 น.
         นายวีระพรรณ  สุขะวัลลิ นายอำเภอนาบอน เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยในอำเภอนาบอน (ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1000 วัน Plus สู่ 2,500วัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทุกหน่วยงานต่างก็มีเจตนารมณ์ของความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน  มีพัฒนาการที่สมวัย ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม และเติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดชุมชนห่วงใยใส่ใจพัฒนาการเด็ก ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 โรงเรียนแกรนด์เซาธ์เทิรน์ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายอภินันท์ หอยแก้ว สาธารณสุขอำเภอนาบอน กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้บริหารสถานศึกษา,ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,บุคลากรสาธารณสุข,จนท.มูลนิธิ สคส.และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน ๔๐๐ คน
 
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192 โทรสาร : 075-491855
Copyright © 2016. www.phonabon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs