สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน

เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 0 7549 1192 โทรสาร : 0 7549 1855
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Mail ภาครัฐ สสอ.นาบอน